Ring nu: 43908400
Weed Gone

TG  Weed Gone

MILJØRIGTIG OG BIOLOGISK NEDBRYDELIGT.
GODKENDT AF MILJØSTYRELSEN.
KRÆVER IKKE SPRØJTECERTIFIKAT.
KLAR-TIL-BRUG - VIRKER MED DET SAMME.

 

TG WEED GONE er et professionelt ukrudtsmiddel, som er godkendt til brug af Miljøstyrelsen, og ikke kræver nogen sprøjteautorisation.

TG WEED GONE er aktivt og virksomt mod de fleste plantedele, som det kommer i kontakt med, og anvendes oftest til ukrudtsbekæmpelse på fortove, indkørsler, gangarealer, terrasser og lignede.
Få timer efter indsprøjtningen begynder blade og ukrudt at visne og dø, uden der skabes balance mellem effektivitet og miljø.